HUDSON MANHATTAN RYE 750 ML

SKU: 8-00567 Category:

Size: 750 ML

Country: UNITED STATES

Region: NEW YORK

Sub Region: HUDSON VALLEY

Producer: TUTHILLTOWN SPIRITS

$48.99

In stock

Description

HUDSON MANHATTAN RYE